Սույն մեթոդաբանությունը նպատակ ունի կանոնակարգել «Մասնակցային բյուջետավորում» (ՄԲ)՝ հանրային ֆինանսների կառավարման գործիքի կիրառումը համայնքներում:

Մեթոդաբանությունը շարադրված է հնարավորինս պարզ, հանրամատչելի լեզվով և հասցեագրված է ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այնպես էլ  այս ոլորտի մասնագետներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ուսանողներին և համայնքների բնակիչներին:

Այն հնարավորություն է տալիս բնակչությանը մասնակցել հանրային ռեսուրսների բաշխմանը և լսելի դարձնել իր ձայնը որոշումների կայացման ժամանակ: Այն նաև օգնում է նաև իշխանություններին ավելի պատասխանատու լինել բնակիչների կարիքների նկատմամբ և բարելավել համայնքային միջոցները օգտագործման արդյունավետությունը: Բեռնել մեթոդաբանությունը:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.